Satsang Agenda

Bijeenkomst met Erik van Zuydam

07 april

Frandeux

€ 695.00

Erik van Zuydam

07 april 2018

tot

13 april 2018

€ 695.00

Contact

website info@inzicht-nu.nl

020 6613348

De bedoeling van een retraite is dat je de tijd neemt om je terug te trekken, om je in alle rust – zonder de afleiding van je alledaagse bezigheden – af te stemmen op de stilte binnen in je. Een retraite helpt je om meer in balans te raken. Het is alsof je je bewustzijn drenkt in de stilte voorbij het denken. In dit proces zal je aandacht niet meer zo automatisch naar de springerige bewegingen van het verstand (the mind) worden gezogen, maar raakt er mee vertrouwd zich te ontspannen in de stilte van puur Zijn.

Het gaat om een ingrijpende verschuiving van perspectief, om te herkennen dat we ons leven doorgaans leven vanuit het gezichtspunt van het psychologische ‘ík’ of egobewustzijn. Het ego voelt zich per definitie incompleet, rusteloos en afgesneden van het leven en zal daardoor altijd op vele manieren, op zoek zijn naar geluk. Het ego zal dit verloren gewaande geluk nooit kunnen vinden, omdat het geloof het ego te zijn zélf de ontkenning is van onze natuurlijke staat van vrede en geluk.

Via dialogen en meditaties word je ertoe bewogen om tot een directe herkenning te komen van onze wezenlijke natuur van puur bewustzijn, die niet kan worden verstoord door de onrust van het denken. Het is de enige bron van blijvende innerlijke rust en levensgeluk.

Hoe meer je herkent dat je niet het denken bent,

maar de waarnemer van het denken,des te meer zal het denken

zijn vermogen verliezenom jou ongelukkig te maken.

 

Vanuit dit perspectief is het alsof je jezelf ervaart als de stille open ruimte waarin gedachten en gevoelens als tijdelijke bewegingen komen en gaan, niet in staat om je wezenlijk af te leiden. Deze herkenning is vaak een bevrijdende ervaring, doordat de identificatie met patronen die je leven altijd sterk overheersten wordt doorbroken en daardoor hun greep over je verliezen.  De krampachtige mentale activiteit van streven, zoeken en strijden is van hieruit totaal overbodig.

 Er is tijdens de dagelijkse sessies alle ruimte voor persoonlijke aandacht. De (schijnbare) hindernissen die je ervan lijken te weerhouden om “thuis” te blijven kunnen tegen het licht worden gehouden en worden doorzien. Er zijn altijd wel thema’s in ons leven die onze aandacht sterk afleiden en er de oorzaak van zijn dat we niet echt in het moment leven. Vaak gaat dit over kwesties als relaties, werk, gezondheid, veiligheid & zekerheid, geld, verlies, het maken van keuzes et cetera. Deze dingen kunnen de aanleiding vormen voor onophoudelijk gepieker en houden je aandacht gevangen in steeds dezelfde cirkeltjes.

Wanneer deze patronen echter helder tegen het licht worden gehouden blijkt vrijwel altijd dat de bron van de onophoudelijke denkactiviteit zijn oorsprong heeft in de diepgewortelde hang van het ego naar controle en mentaal verzet.  Als deze diepgaand worden onderzocht en doorzien zullen ze hun impact verliezen en is je aandacht weer vrij en beschikbaar voor het huidige moment.

De kern van ieder menselijk probleem is terug te brengen tot één simpel gegeven: weerstand tegen de ervaring die er in het moment is. Dat is het enige drama dat er bestaat. En weerstand is een mechanisme dat de dingen alleen maar erger maakt. Het geheim is om je eenvoudig te ontspannen met dat wat er is, en er niet meer mee te vechten; overgave. Het paradoxale is, dat wanneer je innerlijke verzet tegen de ervaring die je hebt stopt, het probleem opeens lijkt te verdampen. Het gaat dus om acceptatie van wat er in het moment is. Maar hoe doe je dat? Is acceptatie een vaardigheid? Een activiteit die je kunt doen? Nee, helaas, want als je iets probeert te accepteren ben je je eigenlijk al aan het verzetten, want je doet het nog steeds om ergens vanaf te komen. Acceptatie of overgave kan nooit een activiteit zijn van het denkbeeldige ik, of ego.

Kijk heel diep in je onrust,en je zult slechts vrede vinden.

 

Acceptatie is de essentie van wat je al bent; het stille bewustzijn dat onpartijdig en zonder oordeel ruimte geeft aan álles wat er in je opkomt. Zelfs je verzet is welkom. Het gaat er dus niet om, om van acceptatie een oefening te maken, maar om tot inzicht te komen dat de diepste acceptatie er NU al is. Acceptatie is feitelijk niet iets wat je kunt ‘doen’, het is juist de afwezigheid van ‘doen’: de afwezigheid van verzet, de afwezigheid van (de bemoeizucht van) het ego. Het enige wat overgave in de weg staat is dat we niet vertrouwen dat het leven veel makkelijker en moeitelozer verloopt als we stoppen met onze pogingen het allemaal onder controle te krijgen. Dat, wanneer we stoppen met strijden, de dingen op een natuurlijke manier uit zichzelf tot oplossing zullen komen.

Vanuit het perspectief van het ego zal het loslaten van controle altijd bedreigend zijn. Tegelijkertijd is overgave misschien wel ons diepste verlangen. De retraite is feitelijk een setting waarin de activiteit van het ego om te willen beheersen en controleren geleidelijk tot ontspanning kan komen en waarin je kunt ontdekken dat er in werkelijkheid niets is om bevreesd voor te zijn. Wat overblijft is vrede met de ervaring van het moment. Het is een terugkeer naar onze natuurlijke staat, waarin je aandacht vrij is en niet in beslag wordt genomen door onnodig gepieker en ingebeelde problemen. Vaak merk je dan pas hoeveel energie je verloor in het bevechten van dingen.

 Locatie

De retraite vindt plaats in een prachtig chateau in de Belgische Ardennen, direct gelegen aan een meer, met een indrukwekkend eigen bosdomein met eeuwenoude bomen. Zie ook www.chateaufrandeux.be

 

Het programma

De dag begint 's morgens met yoga. Na het ontbijt is er een ochtendsessie waarin de deelnemers welkom zijn om met vragen te komen over dingen die op dat moment opspelen en de aandacht afleiden. Tijdens deze dialogen zullen de typerende egomechanismen die stress en lijden veroorzaken worden blootgelegd. In de middag zijn er geleide meditaties. 's Avonds na het diner is er weer een dialogensessie. Gedurende drie dagen wordt er - behalve tijdens de sessies - niet gesproken.

 

Video

Op mijn Youtube kanaal kun je kijken naar video en audiofragmenten van recente retraites. Klik bijv. op https://youtu.be/-msIeAyUj9Y

 

Audio

Via onderstaande links kun je enkele audiofragmenten beluisteren uit recente retraites.

 

Over het concept loslaten: http://cl.ly/1M1O1w2j3D3M

 

Over omgaan met oordelen en afwijzing: http://cl.ly/2b1u0u2Z1W20

 

Over het idee gefaald te hebben in het leven:http://cl.ly/0r0O372k2z0y


Locatie

De retraite vindt plaats in een prachtig chateau in de Belgische Ardennen, direct gelegen aan een meer, met een indrukwekkend eigen bosdomein met eeuwenoude bomen. Zie ook https://youtu.be/RwOaZJOXZaQ of kijk op mijn Youtubekanaal voor een impressie.

 

Lees meer op www.inzicht-nu.nl (onder ‘retraites’)