Satsang Agenda

Josephina Vrijdaghs Mariatma

Over

Graag van tevoren opgeven.

 Vrijwillige bijdrage.Richtprijs €15,-

Hier vind je een link van het interview op Youtube dat Patrick Kicken met mij had voor de portrettenserie , interviews op de site nondualiteit.nl  in 2015.https://youtu.be/wBm2YX6WuBg

Na het ontwaken is het zoeken gestopt en verdiept het zijn hiermee zich steeds meer en gaf en geeft  ook weer een nieuwe uitdaging om alles wat nog belicht wilde en wil worden te erkennen en te omarmen. En blijf ik steeds weer uitgedaagd om  vanuit wie ik werkelijk ben, liefde,te leven. 

Satsang             

Interactieve bijeenkomst waarin we liefst op een gelijkwaardige manier spreken over Sathya, waarheid, wie we werkelijk zijn. We zijn allemaal belichamingen van hetzelfde goddelijke bewustzijn. Ware Satsang is wanneer we een glimp mogen opvangen van deze werkelijkheid.Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Alles is Liefde, Wat is Vrijheid, Overgave, Ontwaken. Machteloosheid, Vergeving, Verslaving ,Depressie en wat maakt het zo moeilijk om vanuit de waarheid te leven etc.

Alles is liefde .

We gaan ervan uit dat we in essentie De Bron zijn, een scheppende bron, die in alles en iedereen gelijk is en alles omvat ook onze persoonlijkheid.

Een creatieve licht -  liefdesenergie, hoger bewustzijn. wat zich door ons wil verwezenlijken en zich door onze verschillende persoonlijkheden en schepping uitdrukt.

Ons leven is de unieke en originele uitdrukking in de vorm van deze scheppingsbron, die onze ware identiteit is. We zijn en waren daarom al perfect zoals we zijn. Hoe het er ook uitziet. In wezen hoeven wij niets te veranderen, bereiken of anders zijn, omdat we in onze kern altijd al volmaakt en ‘verlicht’ zijn en waren.

We zijn ons alleen niet altijd bewust van deze bron en hier ook zeker niet vertrouwd mee geraakt

 In onze essentie zijn we allemaal één en gelijk.

We zijn en waren altijd al De Bron ,die aan de oppervlakte als een luchtspiegeling, maya, alle leven en dood als rimpelingen laat verschijnen maar zelf onaangetast blijft.

Wij kunnen deze Bron , o.a. ervaren als eenheid, scheppende energie , onvoorwaardelijke liefde en gelukzaligheid maar ook als de peilloze vredige leegte en stilte.

Het heeft weinig zin om ons bestaan en de persoonlijkheid volledig te ontkennen en alleen als droom af te doen. Het is wel de droom waaruit we mogen ontwaken.

De ontkenning van de persoon was en is in eerste instantie bedoelt om de illusie te doorzien en om hieruit te ontwaken en aan te geven dat we de bron zijn en niet alleen de persoon.

We zijn allemaal in staat om in contact te komen met deze Bron die we ook ons hogere of opperste Zelf, God, essentie etc. kunnen noemen. Omdat dit ons ware Zelf is.

De meeste van ons lopen aan tegen de beperkingen en blokkades opgedaan in een leven van afscheiding van deze werkelijkheid. We leren dit te onderkennen en ons hiervan te bevrijden om ons ook weer als een geheel te ervaren.

We leren met onze eigen kracht en persoonlijkheid uit de weg te gaan en de leiding over te geven  aan deze Liefdevolle, Creatieve kracht-bron die zich wil uitdrukken via ons op een constructieve, creatieve en liefdevolle manier.

We mogen worden wie we zijn in alle opzichten en de pijn van een leven in af gescheidenheid van deze Bron erkennen om van daaruit in eenheid en heelheid met onszelf en elkaar verder te gaan. 

We zijn in werkelijkheid allemaal deze schepper, liefde,God, die zichzelf realiseert en schept in en op wat voor manier dan ook.

In deze bijeenkomsten nodigen we dan ook deze Bron uit om ons te leiden en ons hiervan bewust te worden. En zo ons leven tot het ‘kunst’werk te laten zijn waarvoor het bedoelt is.

                              ©Josephina Mariatma Vrijdaghs

Nogmaals de link met het interview uit 2015    https://youtu.be/wBm2YX6WuBg