Satsang Agenda

Anandajay

Over

Anandajay (1955) is een spiritueel leraar die mensen vanuit een diepe relationele betrokkenheid begeleidt bij het ontwaken tot een waarachtig en levendig contact met de essentie van het leven en hun Zelf, zodat je leven zich in liefdevolle aandacht (Light) kan ontvouwen (Being).

Anandajay woont in de Belgische Eifel, waar hij zijn spiritueel centrum leidt. Onder de naam The Light of Being - School of Spiritual Awareness, verzorgt hij samen met enkele begeleiders tal van activiteiten in België en Nederland, waarmee zij een bijdrage wensen te leveren aan een waardige persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Zij ondersteunen mensen in hun verlangen om te leven vanuit het 'licht' (bewustzijn, aandacht, openheid) van het 'er zijn' (bestaan, ervaren, leven). Deze 'Light of Being'-kwaliteit, staat volgens Anandajay voor de spirituele realiteit van het leven. Via de school wensen zij je met dit realisme te verbinden, zodat je weer ervaart, dat het leven, dat jij bent, in essentie gelukkig-makend, liefdevol en vredig is.

Boeken

$book->title

Zegeningen voor dag en nacht

De zegeningen uit dit boek zijn bedoeld om, voorbij aan de dualiteit, de ziel aan te raken. Alleen wijsheid overleeft immers buiten de harde lijnen van het oordelend vermogen. Voorbij het oordeel ligt de ruimte van het zijn en daarin is de wijsheid, als de klank van de ziel, thuis.

$book->title

Leven in openheid

Meditatieve teksten over menselijke echtheid, spirituele waarde, onderlinge verbondenheid en het ontmoeten en leren kennen van je eigen aanwezigheid. Thema’s die o.a. aanbod komen zijn waarheid, openheid, heelheid, meditatie, vrede, stilte, beheersing, mens zijn, relatie, seksualiteit, angst, ego, ontwikkeling etc.

$book->title

Leven in het licht

Leven in het licht is leven in relatie met het innerlijke licht van je ziel. Het boek ondersteunt je om door al je levensvragen heen de essentie van je bestaan en leven te ontdekken en leren liefhebben, en zo bevrijd te raken van die conditioneringen en overtuigingen, die onbewust remmend inwerken op je verlangen om vanuit een meer spirituele levenskwaliteit te leven.

$book->title

Surya - Je innerlijke zon

Een spirituele benadering van de Surya Namaskar, Surya puja, Surya Pranayama & Surya mantra

Het boek Surya - Je Innerlijke Zon gaat bij zijn spirituele benadering van de Groet aan de Zon uit van de Surya Mantra, waarin de ziel met twaalf namen wordt bezongen en geëerd. Deze namen leiden je binnen in de diepgaande, symbolische betekenis van de twaalf elementaire aspecten van je bezieling. De inhoud en bijhorende waarde van deze namen zorgen ervoor dat je beleving van de houdingen in een geheel andere dimensie komt, dat je ze vanuit die diepgang anders gaat uitvoeren en dat je steeds duidelijker voelt dat je in een intens contact met je bezieling komt.

De Groet aan de Zon oftewel de Surya Namaskar wordt daardoor een met je hele lichaam eren van de bezieling die in je woont. Daarnaast wordt in dit boek ook de Surya Puja aangereikt, waarbij ook de Surya Mantra dient om middels symbolische gebaren in een levendig en verinnerlijkend gebed te komen, waarmee je je bezieling op een meditatieve manier bedankt voor alle rijkdom, diepgang en essentie, die ze je geeft. Ook behandelt het boek de Surya Prabhana Pranayama, een alomvattende pranayama, adem-energie oefening, waarbij de Surya Mantra en haar twaalf verinnerlijkende aspecten je ondersteunen om je te openen voor de ruimtelijkheid en vrijheid die je bezieling en je adem je via deze oefening geven.

$book->title

Jnana Yoga - de kracht van ontwakend bewustzijn

Jnana-yoga gaat over het open bewustzijn, waarin je het ware van het onware, het blijvende van het vergankelijke en het wezenlijke van het persoonlijke leert te onderscheiden. Hierdoor ontstaat inzicht, mededogen en een diepgaande zelfkennis en je komt duidelijker in verbinding met je ziel, met je wezen. Dit boek kan dan ook als handleiding dienen voor hen die zelfonderzoek en zelfkennis serieus nemen en op zoek zijn naar het wezenlijke in zichzelf en in het leven waar ze deel van uitmaken.

$book->title

Yogafilosofie in ervaarbare eenvoud

Dit boek behandelt de kosha’s, chakra’s, yama’s en niyama’s en gaat in op meditatie. Je krijgt inzicht in de waarden van de Hatha-, Tantra-, Karma-, Bhakti-, Mantra-, Jnana- en Raja-yoga en geeft een overzicht van de spirituele ontwikkeling volgens de Universele Yoga.

$book->title

Spiritualiteit doorgeven via lichaamsbeleving

Dit boek omvat 25 jaar van Anandajay’s ervaring met de herintegratie van spiritualiteit in de yoga en gaat in op de subtiele doch immense verschillen tussen yoga ‘doen’ en yoga ‘zijn’.

$book->title

Puja's - Gebaren van dankbaarheid en devotie

12 mantra-gebeden voor een spiritueel leven

De diepgaande menselijke waarden en gebeden die in dit boek worden aangereikt, verbinden je weer met de levenskracht en volheid van je innerlijk. De dankbaarheid en het respect dat daardoor ervaarbaar wordt, laten je met nog meer liefde leven en dieper verbonden raken met je bezieling. Mogen de puja’s en dit boek daarmee bijdragen aan de bevrijdende werking van dankbaarheid die je ziel zal laten stralen.