Satsang Agenda

Jan Kersschot

Boeken

$book->title

Het is zoals het is (e-boek)

Heruitgave van het boek This Is It (Watkins Londen) als e-boek bij Ankh Hermes( 2017). Bevat een deel over non-dualiteit en een deel met interviews (Eckhart Tolle, Tony Parsons,, U.G. Krishnamurti, Douglas Harding en anderen.

Woorden en ervaringen zijn nuttige richtingwijzers, maar de ware spirituele spiegel is Zijn. Dit Zijn is altijd en overal beschikbaar, maar je bent zo gefascineerd door de beelden van jouw levensverhaal dat je het Licht in de beelden niet herkent. ‘Het’ is te dichtbij om het te zien of te voelen. Tegelijkertijd is Het overal en daarom ook onmogelijk om te omvatten of te begrijpen. In toegankelijke taal legt de auteur uit hoe je vastzitt in je eigen geloofssystemen, tot je ziet dat je je ware natuur nooit bent kwijtgeraakt. Als je op zoek bent naar het Universele, moet dat overal zijn, niet alleen in het heilige of in het spirituele. Nu op dit moment, zoals je nu bent, ben je al een volwaardige expressie van het Zijn. Eenvoudigweg omdat je het bent. Als je dit begrepen hebt, wordt het duidelijk dat je ware natuur reeds voor honderd procent voorhanden is. Al jouw pogingen om Verlichting te bereiken bevestigen alleen maar jouw gevoel van afgescheidenheid – terwijl het Ene al voorhanden is. Het is zoals Het is doet verslag van een aantal boeiende gesprekken met verschillende spirituele leraren. Ieder gesprek kan voor de lezer een bron van herkenning zijn. Sommige passages zijn uitdagend, sommige ideeën zullen weerstand oproepen, andere zullen bevestigen wat je als kind al wist.

Met voorwoord van Tony Parsons. Ook verkrijgbaar in het Engels, Spaans en Koreaans.

 

$book->title

Eén Zijn (e-boek)

Heruitgave van het boek "Nobody Home" (Watkins Londen) als e-boek bij Ankh Hermes( 2017). 

 

Één zijn maakt gebruik van woorden om je te leiden voorbij de woorden. Wijzend naar de directe beschikbaarheid van Bevrijding, is dit een uitnodiging om Thuis te komen bij je grenzeloze Zelf. Wanneer je wakker wordt uit jouw dagdroom, wordt de innerlijke stem stil en alles wat er dan over blijft is Bewustzijn dat van zichzelf bewust is.

Het feit dat je deze woorden kan lezen betekent dat je bewust bent. Dit bewustzijn is de essentie van jouw bestaan. En het bewustzijn als dusdanig herkennen is de sleutel om al jouw geloofssystemen te ontmaskeren. Wanneer al jouw verwachtingspatronen in twijfel worden getrokken, zal je merken dat jij zoals je nu bent precies bent zoals je moet zijn. In tegenstelling met wat sommige religies suggereren, is er niets mis met jou. Nu, op dit moment, ben jij al een unieke expressie van het Oneindige. Als je dat ziet, kan dit inzicht je misschien bevrijden van het juk van de religieuze tradities. En dit boek nodigt je uit om dit heel concreet te onderzoeken. Misschien ben je nooit zo dicht bij je ware Natuur geweest. En toch is het allemaal heel gewoon. Want als het Oneindige zonder grenzen is, moet Het overal aanwezig zijn. 

 

Met voorwoord van Tony Parsons en Nathan Gill. Ook verkrijgbaar in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch en Japans.

 

$book->title

Minder ego, meer vrede

Het bewuste Zijn is voor de meesten waarschijnlijk een nogal vaag en abstract begrip, met uitzondering misschien van hen die vertrouwd zijn met bij voorbeeld yoga, Tai Chi, mindfulness en meditatie.

 

Inzien dat de essentie – het wezenlijke – bij jezelf en bij de anderen één en dezelfde Ruimtelijkheid is, is een fantastische ontdekking. Doorgaans zijn we in conflict met onze medemensen omdat we ons focussen op de verschillen tussen mensen of de verschillen tussen groepen van mensen en daarom net het éne gemeenschappelijke veld uit het oog verliezen. We merken het gemeenschappelijke – het bewuste Zijn - nog amper op omdat we zo in beslag zijn genomen door ons persoontje, door de stemmen in ons hoofd, door de kleine tiran in ons brein.

 

Het ego staat in dit boek voor de gewoonte om ons met deze persoon en zijn stemmetjes te identificeren. Dit ego heeft enerzijds het gevoel dat het zijn leven onder controle heeft, maar anderzijds ook dat er veel zaken zijn waarop het geen enkele impact heeft. Deze situatie kan aanleiding geven tot bij voorbeeld onzekerheid, stress of angst. Het ego staat niet alleen onder druk van zichzelf maar ook van de eisen en verwachtingen van de maatschappij. En die stroken niet altijd met de doelen, verlangens en verwachtingen van onze eigen persoon.

 

Het ego dient niet alleen voor zichzelf te zorgen, maar ook voor de anderen. Het hangt ook af van die anderen om evenwicht, voldoening en rust te vinden. De mens is immers een sociaal wezen. Maar het loopt niet altijd even vlotjes. Dagdagelijks worden we geconfronteerd met de andere ego’s die zelf hun eigen eisen en verwachtingen hebben. En sommige ego’s hebben blijkbaar een heel andere visie op het leven dan wij. Dit komt bij voorbeeld tot uiting in territoriale conflicten, hetzij op kleine schaal zoals op het werk of thuis of op grote schaal tussen verschillende landen of verschillende godsdiensten. Het is niet te verwonderen dat al deze verschillende ego’s vroeg of laat voor conflicten en problemen gaan zorgen. De wereldgeschiedenis van pakweg de laatste 2000 jaar tonen ons aan hoe moeilijk het is om samen te leven in harmonie en met mededogen. We zouden kunnen zeggen dat er op deze aarde zeker genoeg plaats is voor 10 miljard mensen, maar dat er misschien niet genoeg ruimte is voor 10 miljard ego’s.

 

Non-dualiteit is er echter niet een nieuwe filosofie die uitgevonden is om de wereld te redden. De non-duale visie kijkt enkel naar wat er is, en heeft daar zelfs geen oordeel over. Het ziet zelfs het evenwicht in het onevenwicht. Het streeft zelfs niet naar een betere wereld in de toekomst want ook de opslitsing van het tijdloze in verleden, heden en toekomst is een vorm van dualisme. Toch blijkt dat non-duale wijsheid een aantal interessante ‘neveneffecten’ heeft. We krijgen ze er gratis bij, ook al hadden we er niet om gevraagd. Eén daarvan is dat we ons minder laten vangen door de stemmen in ons hoofd. Een tweede is dat we meer aanwezig zijn in het huidig moment. Een derde neveneffect is dat het ego zijn scherpe kanten verliest. Men wordt er niet lui of onverschillig van, men wordt net meer alert en verdraagzaam. Wie verder kijkt dan de spirituele aspecten van non-dualiteit, merkt ook dat de non-duale inzichten een aantal mechanismen bloot leggen die onze innerlijke onrust en onze conflicten met de anderen kunnen verklaren.

 

De problemen van het menselijk egocentrisch gedrag kunnen echter niet door de politici opgelost worden. De politieke partijen zorgen doorgaans juist voor nog meer opsplitsing tussen groepen van mensen, voor nog meer dualisme. En spijtig genoeg kunnen we dit ook zeggen voor de meeste georganiseerde godsdiensten. Daarom dat non-dualiteit geen partij kiest, noch op politiek vlak noch op godsdienstig vlak.

 

De gesprekken in dit boek verwijzen steeds opnieuw naar dat wat we gemeenschappelijk hebben, onder andere door de identificatie met het ego te ontmaskeren. Ook de neiging van het ego om alles te benoemen en iedereen te beoordelen komt aan bod. Zou het kunnen dat als er minder identificatie zou zijn met het ego, er meer ruimte komt voor open communicatie? Zou het kunnen dat minder oordelen en veroordelen leidt tot meer innerlijke vrede en rust? En op die manier ook automatisch tot minder conflicten met onze medemensen?

 

Ook verkijgbaar in het Engels en Spaans. 

 

Commentaar door Robin Doenicke:

Dit is een fantastisch boek. De boodschap is volledig natuurlijk, toegankelijk en resoneert met de werkelijke ervaring van het Zijn. Er zijn veel boeken beschikbaar over het onderwerp non-dualiteit. De meesten van hen promoten het idee dat het 'ik' wakker wordt. Jan's boek niet. Het ontmaskert zulke illusies met krachtige directheid —die tegelijk revolutionair en toch volledig voor de hand liggend is.