Satsang Agenda

Joanika Ring

Over

Joanika Ring (1946) is bekend als een veelzijdig kunstenaar. Het beeldhouwen en schilderen is echter de laatste jaren meer en meer naar de achtergrond verschoven.

Door een aantal ingrijpende gebeurtenissen in haar leven, begon in de jaren '90 een intens zoeken naar antwoorden op fundamentele levensvragen. In haar woorden omschrijft ze Advaita Vedanta als de wetenschap die je bevrijden kan van het geloof in de persoon waardoor alle denkbare problemen oplossen. Ze maakte al heel vroeg kennis met Advaita Vedanta maar ontmoette pas in 1995 haar enige en laatste leermeester Alexander Smit.

Sinds Maart 2003 zijn er op aanvraag in diverse plaatsen in het land en wekelijks in haar woonplaats (Overlangel, Noord Brabant, vlakbij Oss en Nijmegen) gesprekken over de mogelijkheid van zelfrealisatie. Deelnemers aan de gesprekken wordt daarmee de gelegenheid geboden vragen te stellen en daarmee een dialoog over non-dualiteit op gang te brengen.

Joanika: "Het gaat erom dat de handvatten die worden aangereikt net zoals bij een wetenschappelijk onderzoek, worden geverifieerd. Alleen aan de hand van een eigen ervaring kan de ontdekking worden gedaan of 'het' klopt. Anders blijft het bij 'het geloven' van weer een ander mooi verhaal. En blijven de kansen liggen."

Tevens worden er meermaals per jaar satsangweken, weekeinden en satsang zondagen met Joanika georganiseerd zowel op de locatie in Overlangel als in het buitenland. De actuele agenda van Joanika tref je op deze link: klik hier.

Boeken

$book->title

Bewustzijn, zoek je iets?

Dit is het eerste boek van Joanika. Het is autobiografisch en daarin kun je jezelf heel goed herkennen. In het tweede boek (Bewustzijn, zoek jij OOK iets? - uitgegeven in 2012) wordt je direct als lezer aangesproken, het boek praat als het ware tegen jou.

Het is maar net wat je het meeste aanspreekt. Het wil niet zeggen dat de strekking van beide boeken verschillend is, maar het komt anders over.

"Aan de hand van haar persoonlijk en indringend verhaal, doet zich al lezend de gelegenheid voor antwoorden te vinden op vragen die ons allen aangaan. Vaak is er herkenning en bevestiging vandát waar we zelf nog geen woorden voor hebben gehad. Dit boek is als de overige kunstwerken van Joanika. Het raakt, hoe dan ook. Het is onconventioneel en authentiek. Geschreven als geen ander boek over dit onderwerp. Los van concepten, ideeën en oordelen. Tijdens de tocht door de bladzijden bestaat de vrijheid om de ene keer het grote geheel te overzien. Dan weer om alleen een detail van het grote geheel te beschouwen.

Aandachtig lezend blijf je gevangen in de tijdloosheid van het moment. Een intrigerende en onthullende reis terug naar de oorsprong van dat wat je bent. Bewustzijn."

Dit boek is via deze link te bestellen: klik hier.

$book->title

Bewustzijn, zoek jij OOK iets?

Recensie in InZicht - november 2013

Joanika Ring begon in de jaren ’90 een intense zoektocht naar antwoorden op fundamentele levensvragen. Alexander Smit werd haar leraar en mede onder zijn invloed kwam er een einde aan haar reis. Het eerste boek dat ze schreef (‘Bewustzijn, zoek jij iets?’) was een autobiografisch verslag van haar weg, van het ontstaan van misverstanden omtrent haar ware aard en het uiteindelijke hervinden hiervan. En nu is er ‘Bewustzijn, zoek jij ook iets?’,  grofweg hetzelfde boek, met als belangrijk verschil dat hierin de lezer rechtstreeks wordt aangesproken.

Deze omslag van perspectief levert een bijzonder indringend boek op, dat een prominente plek op de advaita boekenplank verdient. Het is opgedeeld in korte alinea’s die samen een bepaald aspect van de zoektocht belichten. De aspecten tezamen geven een overzicht van het ontstaan van illusie, het gevangen zitten daarin, het zoeken naar de ware aard, het loslaten van de zoektocht en het opgaan in Bewustzijn. Deze opbouw komt vaker voor in boeken over dit onderwerp, maar is zelden zo minutieus, toegankelijk en beeldend uitgewerkt. Door de beeldende kunsten (Joanika Ring is schilder en beeldhouwer), maar ook  de tekenfilm, de televisie en de computer als metafoor te gebruiken, weet ze abstracte begrippen te aarden en toegankelijk te maken. Verder gebruikt ze bij wijze van uitleg soms een korte dialoog, wat minder belerend is dan een uiteenzetting. 

Een belangrijke rol in het boek is weggelegd voor haar vader. Hij leerde haar over de elementaire werking van  natuur en techniek, en stimuleerde spelenderwijs haar nieuwsgierigheid naar fundamentele levenskwesties. 

Zijn analytische houding komt terug in de manier waarop Joanika het spel van Bewustzijn uitlegt. Zo gaat ze uitgebreid in op hoe zintuigelijke waarnemingen ten onrechte geïnterpreteerd kunnen worden als horend bij een lichaam en een persoon. En op hoe het geheugen afzonderlijke indrukken aaneenrijgt tot het geheel dat we verleden-heden-toekomst noemen.

Dat Joanika niet alleen een verhaal te vertellen heeft, maar ook een goede leraar is, is te danken haar talent zich in te leven in de zoeker en zijn dwalingen. In het boek beschrijft zij twee gangbare manieren waarop de persoon zich verzet tegen de waarheid. Of men accepteert wat men erover hoort op een verstandelijke manier en meent dat dit voldoende is, waarmee men in feite het inzicht naast zich neerlegt. Of men start een fanatieke zoektocht die het doenerschap alleen maar versterkt. Beide lijken legitieme reacties waarmee men zich ten onrechte kan voorhouden op het goede spoor te zitten.

Ondanks mijn ervaring met spirituele boeken stuitte ik toch herhaaldelijk op een nieuw inzicht, verrassend door eenvoud. Zoals dat er maar gerichtheid op één ding tegelijk kan bestaan: op de objecten die gezien worden, of op het Zien zelf. Zo uitgelegd wordt het leven als Bewustzijn een alles of niets toestand, het is niet een beetje van beide.

Een ander aha-moment kwam met het besef dat Bewustzijn niet actief is, maar onaangedaan als een spiegel. Zo gezien is de persoon niet meer te verwarren met Bewustzijn. De persoon wil graag Bewustzijn worden, wat onmogelijk is omdat Bewustzijn is. Er is niemand om iets te doen of te zien. Het is een staat van spiegelend gewaarzijn.

Dit rijke boek is ook vertaald in het Engels door Henk Vaassen en Sylvia Bates als “Consciousness, are you looking for something too?”.

Frans Hasselaar

____________________________________________

Uitgeverij Advaita Ring, 2012, 275 blz, € 25.00 | ISBN 978-90-78307-02-0

NB Het boek is niet via de boekhandel verkrijgbaar, je kunt het direct bij Joanika bestellen, zie deze link: klik hier.