Satsang Agenda

Jop Elsen

Over

Wees welkom bij deze bijeenkomst ! Hier kunnen we, behalve elkaar, ook vooral onszelf ontmoeten. Je wordt hier steeds opnieuw uitgenodigd om eenvoudigweg te zien wat er is. Het gaat hier om het begrijpen en ervaren van wat we werkelijk zijn, voorafgaand aan de verhalen in gedachten. We kijken er gemakkelijk overheen. En toch is het wat alom aanwezig is. Nu al ! 'Het' blijkt er te zijn zodra de 'ik' die we denken te zijn, is gezien voor wat het is. Stilte is voor mij een sleutelwoord. Stilte is namelijk in staat de deuren open te gooien naar een niet te verwoorden ononderbroken aanwezigheid, waarin het hele leven in alle rust voorbijtrekt. Nu kan de ware aard van 'ik', van gedachten, van angst en pijn herkend worden. Nu kan dit moment de veelkleurige liefde die zij is niet langer verbergen. Nu staat niemand meer zogenaamd lós van wat zich voordoet. Nu is dit moment wat je bént. Dus ga lekker zitten en zie dat alles al plaatsvindt.