Satsang Agenda

Naropa

Over

Naropa is een spirituele Hart meester uit de Sacha traditie; en hij is traditie overstijgend.
Deze traditie zet zich onophoudelijk in voor de transformatie van de mensheid.
Een korte reis van een individueel zelfbewustzijn naar een zelf loos totaal bewustzijn.
Deze verschuiving voltrekt zich op alle niveaus in het leven zodat de realisatie totaal geintegreerd is.
De transmissie is vooral energetisch. 
Zelfrealisatie kan vervolgens uitmonden in Verlichting.
Het zelf lost op in het Al.Het Hart gaat stralen en Liefde is haar taal. Ondanks het gesproken woord tijdens een bijeenkomst staan stilte, presentie en liefde centraal.