Satsang Agenda

Rosemarijn Roes

Over

 

Als het "ik" wegvalt, is het onmiddellijk duidelijk dat er niets is gebeurd. Alleen lijkt het  in het verhaal dat er een proces is.

Het is duidelijk dat het 'ik' nooit bestaan heeft.

Wat verschijnt,  is er en  is er niet. Niets is vast.
Vrije wil wordt een illusie.

Het heeft niets te maken met de juiste levenswijze
Het is geen vrijheid zonder emoties of pijn
Het is niet iets wat je kunt bereiken
Het gaat over alles kwijtraken

Dit is niet weten, geen enkel houvast. Doen zonder ergens mee bezig te zijn. Alle richting verdwijnt.
Alles verschijnt: lopen, gedachten, een trein. Dat is het. Fietsen langs de snelweg wordt alleen fietsen langs de snelweg. Niets veroorzaakt de verbaasde opwinding, het is er, voor niemand
Wat een woordeloos verwonderen, wat een vrijheid
Niets is nodig, niets hoeft ergens heen, want alles is het. Het is compleet in zichzelf, hoe het ook verschijnt.

Er is geen begin, geen eind, geen oorzaak en gevolg, geen binnen en geen buiten, geen goed of fout, alleen in het verhaal.
Er is pijn en tegelijkertijd is het er niet. Onbegrijpelijk en tegelijk zo simpel en direct.
Wat een open en onverwoordbaar wonder.

Wat een teleurstelling voor degene die zoekt. In het schijnbare verhaal verandert niets. Spanning komt op of niet.
En toch is alles zo onbeschrijfelijk anders.

video's op youtube:

Meeting 13 nov 2016-1: https://youtu.be/SsQrSzygvhs

Meeting 13 nov 2016-2 :https://youtu.be/C-LPmW1xyuA

Meeting 17 dec 2017: https://youtu.be/vt9UdcEi5OU

Meeting 12 aug 2018 : https://youtu.be/nk-f6mKVhCc

Meeting 16 sept 2018: https://youtu.be/qYvceHy0MU0

interview met Patrick Kicken:

https://www.youtube.com/watch?v=eQgzKF9BjBs